Bokloppis

Vi er så glade i vårt lokale musikkorps, Ruseløkka skolekorps! De står på, på eget initiativ de barna, for å skaffe inntekter til korpset.

Verdens bokdag er 23. april og barna drar igang Bokloppis lørdag 21.4. kl. 12-15 i Vikaterrassen.

Her vil barna selge bøker, spill, filmer og leker til inntekt for korpset. Alt du finner i en vanlig bokhandel får du til veldig lave priser, samtidig som du støtter et nystartet korps!

Velkommen til en god handel til et godt formål!