Avduking av skulptur

Kulturetaten har gleden av å invitere til avduking av en skulptur over Jens Evensen (1917 – 2004) utført av kunstneren Harald Wårvik. Jens Evensen var helt sentral i arbeidet med å danne grunnlaget for velferdsstaten i Norge: Som tidligere havrettsminister bidro han til å sikre Norges økonomiske soner med rett til utnyttelse av sokkelens fiske, olje- og gassressurser. Han arbeidet i flere år som dommer i den internasjonale domstolen i Haag og var også en aktiv menneskerettighetsforkjemper. Skulpturen er en gave fra giverne Bjørn og Karin Lunde til Oslo kommune.

Tid:         Mandag 25. juni 2018 kl 14.00

Sted:      Ruseløkkveien, mellom Utenriksdepartementet og Storebrandbygget

Program

    • Velkommen v/ Kulturetaten
    • Taler om Jens Evensen og musikalske innslag
    • Byrådsleder Raymond Johansen avduker skulpturen
    • Tale om kunstneren
    • Avslutning

Enkel forfriskning – programmet ventes å vare i ca 30 minutter

For henvendelser ang. arrangementet, kontakt: kommunikasjon@kul.oslo.kommune.no

Du kan lese mer om arbeidet med statuen her

Foto: Mimsy Møller/Dagsavisen