Skulptur av Jens Evensen i Vikaterrassen

25. juni ble skulpturen av Jens Evensen avduket, av byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

 

Skulpturen, som er i helfigur står på en sokkel i granitt og peker på et riss av kontinentalsokkelen som markeres på en granittplate i forlengelsen av sokkelen.

Jens Evensen var helt sentral i arbeidet med å danne grunnlaget for velferdsstaten i Norge: Som tidligere havrettsminister bidro han til å sikre Norges økonomiske soner med rett til utnyttelse av sokkelens fiske, olje- og gassressurser. Han regnes som en av hovedarkitektene bak Norges oljeeventyr, og årsaken til at oljen tilfalt Norge og ikke USA. Han arbeidet i flere år som dommer i den internasjonale domstolen i Haag og var også en aktiv menneskerettighetsforkjemper. Han regnes som en av de viktigste politikerne i det 20. århundre.

Skulpturen er en gave fra giverne Bjørn og Karin Lunde til Oslo kommune, og er laget av billedhogger Harald Wårvik.

Du kan lese mer om arbeidet med statuen her

Foto: Mimsy Møller/Dagsavisen