Velkommen til hele Oslos musikkhus!

Oslo Konserthus ligger i bydelen Vika og har siden åpningen i 1977 tatt sikte på å være en ledende arena i kultur- og musikklivet med et bredt tilbud til hele befolkningen. Verdens fremste artister og orkestre besøker jevnlig huset. Konserthuset består av to konsertsaler, diverse møte -og musikerrom, flere større foajéområder, forfriskningsbarer og billettekspedisjon, samt en kontorfløy.

Åpningstider

Billettluken: Mandag - lørdag 10:00 - 14:00
Konserter og arrangementer: Se våre nettsider -