PERSONVERNERKLÆRING FOR VIKATERRASSEN.NO / VIKA SENTERDRIFT AS

INNLEDNING
Denne personvernerklæringen er utarbeidet av Vika Senterdrift AS, for handelsområdet Vikaterrassen i Oslo, og beskriver hvordan vi behandler dine personopplysninger gjennom våre nettsider (vikaterrassen.no) og våre kanaler i sosiale medier. Nedenfor finner du informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

GENERELT OM PERSONOPPLYSNINGER
En personopplysning er en opplysning eller en vurdering som kan knyttes til en enkeltperson eller en mindre gruppe av mennesker. Navn, telefonnummer, adresse og e-postadresse er eksempler på hva som kan anses for å være en personopplysning.

NÆRMERE OM VIKATERRASSEN OG STOREBRAND EIENDOM
Vika Senterdrift AS – Vikaterrassen
Vika Senterdrift AS er behandlingsansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger som foretas gjennom, og på vikaterrassen.no. Som behandlingsansvarlig er Vika Senterdrift AS ansvarlig for å etterleve kravene i personvernlovgivningen som gjelder ved vår behandling av dine personopplysninger.

Kontaktinformasjonen til Vika Senterdrift er:

Adresse: Professor Kohts vei 9, 1366 Lysaker, ved Storebrand Eiendom
Navn/rolle: Magnus Reite (eiendomssjef Storebrand Eiendom)
E-post: magnus.reite@storebrand.no
Organisasjonsnr.: 990 653 267

Ta kontakt for eventuelle spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger.

Storebrand Eiendom
Storebrand Eiendom (det vil si Storebrand Asset Management AS) er eiendomsforvalter for handelsområdet i Vikaterrassen og administrerer blant annet vikaterrassen.no på vegne av Vika Senterdrift AS. Dette innebærer at personopplysninger kan bli utlevert fra Vika Senterdrift til Storebrand Eiendom, i den grad utleveringen er nødvendig for at Storebrand Eiendom skal yte tjenester for Vika Senterdrift AS og administrere vikaterrassen.no. Vika Senterdrift AS og Storebrand Eiendom har inngått en databehandleravtale som regulerer Storebrand Eiendoms behandling av personopplysninger på vegne av Vika Senterdrift AS.

Du kan lese mer om Storebrand Eiendom på følgende nettside: https://www.storebrand.no/asset-management/eiendom

VÅR BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER PÅ VIKATERRASSEN.NO OG PLATTFORMER PÅ SOSIALE MEDIER

Nedenfor følger informasjon om hvilke personopplysninger Vika Senterdrift AS behandler på vikaterrassen.no og våre plattformer på sosiale medier, samt en beskrivelse av formålene med de enkelte behandlingsaktivitetene:

  • Besvare henvendelser som kommer inn til oss, inkludert administrering/påmelding av konkurranser, ulike arrangementer. Navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining . Vi har vurdert det slik at dette ofte er nødvendig for å oss for å hjelpe deg med det du lurer på.
  • Innmelding i vår kundeklubb (VIP i Vika) med utsendelser av nyhetsbrev og SMS. Vi administrerer kundeklubbmedlemsskap, herunder tilpassing av medlemskap, kommunikasjon og medlemstilbud til medlemmets preferanser, sende markedsføring i relevante kanaler (for eksempel SMS, e-post, push), beregne bonus i lojalitetsprogram. Behandlingen skjer på grunnlag av avtale med deg. Vår kundeklubb administreres av Boostcom AS som vår databehandler. Dersom du har meldt deg inn i vår kundeklubb vil vi samle inn og behandle ditt navn, e-postadresse, telefonnummer, samt andre opplysninger slik som bosted, alder og kjønn. Vi behandler disse personopplysningene for å sende deg relevante nyheter om aktiviteter og tilbud i Vikaterrassen og vårt nabolag. Dersom du ikke lenger ønsker å motta nyhetsbrev fra Vikaterrassen og/eller , kan du følge avmeldingslenken-/informasjonen i hver e-post, eller kontakte oss på kontaktinformasjon nederst i Personvernerklæringen. Nyhetsbrev og SMS sendes ut maks 3 ganger per måned.
  • Cookies på våre nettsider. Vi samler inn data og personopplysninger ved bruk av cookies for analyseformål herunder for å måle bruk av vår nettside og våre tjenester. Vi bruker denne informasjonen for å gjøre det enklere for deg å bruke nettsiden vår, samt for å utvikle og forbedre nettsiden. Vi bruker i tillegg cookes for markedsføringsformål. Dette gjør vi ved å registrere hvilke deler av nettsiden du har besøkt, samt ved å bruke cookies levert av tredjeparter slik som Google Analytics. Tredjeparts cookies kan samle inn informasjon om hvilke nettsider du kom fra, samt hvilke andre nettsider du besøker. Vi behandler personopplysninger på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at det er nødvendig for oss for å gjøre dette for å tilpasse nettsiden til våre brukere. Vi ivaretar imidlertid personvern ditt ved at vi kun bruker opplysningene til statistikk. I denne statistikken er det ikke mulig å identifisere deg som enkeltperson. Videre sletter vi personopplysningene som samles inn via nettsiden daglig.
  • Vika Senterdrift AS behandler personopplysninger i forbindelse med markedsføring på Facebook og Instagram. Dette inkluderer administrasjon og bruk av Facebookside og Instagramprofil, markedsføring på Instagram og Facebook via pixels knyttet til nettside og dialog i kommentarfelt og innboks på Instagram og Facebook. Vi får da informasjon om navnet på din facebookprofil, brukernavnet til din instagramkonto, IP-adresse, operativsystem, type nettleser, språkinnstillinger og cookie-data. Det rettslige grunnlaget for behandlingen av dine personopplysninger i denne sammenhengen er vår berettigede interesse i å markedsføre våre tjenester, jf. personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f.

UTLEVERING AV PERSONOPPLYSNINGER TIL ANDRE

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

Vika Senterdrift AS bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen.  Vi benytter oss av følgende databehandlere per i dag:

  • Boostcom AS med deres eventuelle underleverandører. Administrere kundeklubbmedlemsskap, herunder tilpasse medlemskap, kommunikasjon og medlemstilbud til medlemmets preferanser, sende markedsføring i relevante kanaler (for eksempel SMS, e-post, push), beregne bonus i lojalitetsprogrammet. Navn, telefonnummer, e-postadresse. Behandlingen skjer på grunnlag av avtale med deg.
  • WP Hosting AS. Administrere vår nettside, inkludert vårt domene og nødvendig web-hosting av nettsiden. Våre nettsider benytter seg av Google analytics for bruker- og besøksstatistikk og Google Maps for den integrerte karttjenesten på nettsidene våre.
  • Urban Jungle Agency AS. Bistår med å administrere våre markedsaktiviteter og våre plattformer på sosiale medier. Dette består i hovedsak av å planlegge og utarbeide innlegg på sosiale medier samt planlegge og gjennomføre ulike markedsaktiviteter.

Vår behandling av personopplysninger skjer i hovedsak innenfor EU/EØS-området, men personopplysninger via Google Analytics, Google Maps, Facebook og Instagram vil kunne bli behandlet i tredjeland utenfor EU/EØS.

LAGRINGSTID

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.

 

  • Kundeklubb: Inntil samtykke blir oppsagt / kunden melder seg ut av kundeklubben
  • Generelle henvendelser: Inntil henvendelsen er besvart og uansett innen tre måneder fra henvendelsen er besvart.

Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt.

DINE RETTIGHETER NÅR VI BEHANDLER PERSONOPPLYSNINGER OM DEG

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside:  www.datatilsynet.no.

For å ta i bruk dine rettigheter må du ta kontakt med vår kontaktperson for personvern eller klage til Datatilsynet. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig.

Du finner kontaktinformasjon til Datatilsynet på www.datatilsynet.no.

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg – og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å ta kontakt med vår kontaktperson for Vika Senterdrift AS og/eller trekke tilbake ditt samtykke hos vår databehandler (for vår kundeklubb; Boostcom AS).

KLAGER

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

ENDRINGER

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her.  Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.